รู้ยัง ? เครื่องตอกบัตรจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้ว

รู้ยัง ? เครื่องตอกบัตรจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้ว               เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกเวลาที่พนักงานเข้าทำงาน/ออกงาน เพื่อแสดงเวลาเข้า-ออกในการทำงาน เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและนำมาใช้แทนเครื่องตอกบัตร เนื่องจากเครื่องตอกบัตรมีความสามารถที่ด้อยกว่า เช่น เครื่องตอกบัตรส่วนใหญ่รองรับบัตรพนักงานสูงสุดประมาณ 500คน ซึ่งไม่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมาก อาจมีการทุจริตโดยการตอกบัตรแทนกัน ไม่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือน เพราะเป็นระบบการประมวลผลแบบ Manual ในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่จึงนิยมเปลี่ยนจากเครื่องตอกบัตรมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาพนักงานแทน พบเห็นได้มากตามสำนักงานบริษัท หรือโรงงานต่างๆ บางบริษัทอาจจะเรียกว่า เครื่องลงเวลาทำงาน ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเสริมในการบันทึกเวลาเข้า-ออกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เช่น เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนฝ่ามือ เครื่องสแกนนิ้วมือ แต่ที่พบเห็นโดยส่วนมากจะนิยมใช้ เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งพวกเครื่องเหล่านี้เป็นระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน ไม่ต่างกับเครื่องตอกบัตรที่ใช้กันในอดีตมากนัก แต่จะมีระบบซอฟแวร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยำ เครื่องบันทึกเวลาพนักงานมีความสามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากและยังมีระบบการสำรองข้อมูลอีกด้วย การทำงานของเครื่องบันทึกเวลาพนักงาน …