รู้ยัง ? เครื่องตอกบัตรจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้ว

รู้ยัง ? เครื่องตอกบัตรจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้ว

              เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกเวลาที่พนักงานเข้าทำงาน/ออกงาน เพื่อแสดงเวลาเข้า-ออกในการทำงาน เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและนำมาใช้แทนเครื่องตอกบัตร เนื่องจากเครื่องตอกบัตรมีความสามารถที่ด้อยกว่า เช่น เครื่องตอกบัตรส่วนใหญ่รองรับบัตรพนักงานสูงสุดประมาณ 500คน ซึ่งไม่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมาก อาจมีการทุจริตโดยการตอกบัตรแทนกัน ไม่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือน เพราะเป็นระบบการประมวลผลแบบ Manual

ในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่จึงนิยมเปลี่ยนจากเครื่องตอกบัตรมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาพนักงานแทน พบเห็นได้มากตามสำนักงานบริษัท หรือโรงงานต่างๆ บางบริษัทอาจจะเรียกว่า เครื่องลงเวลาทำงาน ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเสริมในการบันทึกเวลาเข้า-ออกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เช่น เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนฝ่ามือ เครื่องสแกนนิ้วมือ

แต่ที่พบเห็นโดยส่วนมากจะนิยมใช้ เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งพวกเครื่องเหล่านี้เป็นระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน ไม่ต่างกับเครื่องตอกบัตรที่ใช้กันในอดีตมากนัก แต่จะมีระบบซอฟแวร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยำ เครื่องบันทึกเวลาพนักงานมีความสามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากและยังมีระบบการสำรองข้อมูลอีกด้วย

การทำงานของเครื่องบันทึกเวลาพนักงาน คือ ผู้ใช้ หรือแอดมินผู้ดูแลระบบ ทำการบันทึกข้อมูลพนักงานลงไปในเครื่องบันทึกเวลาพนักงาน จากนั้นเมื่อพนักงานสแกนนิ้วหรือสแกนบัตรก็จะบันทึกข้อมูลของผู้ถือบัตรไว้ และตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ เพื่อบันทึกข้อมูลและเวลาลงในเครื่องบันทึกเวลาพนักงานซึ่งจะทำการเก็บลงในฐานข้อมูล(Data base) การเชื่อมต่อข้อมูลอยู่มี 2 ระบบหลักๆ คือ แบบ Automatic และ แบบ Manual

-แบบ Automatic จะเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสาย LAN หรือสัญญาณ WIFI ต่อตรงกับคอมพิวเตอร์ ของฝ่าย HR ก็จะสามารถอัปเดตข้อมูลพนักงานได้เลยแบบ Real Time

-แบบ Manual จะต้องใช้ Flash drive ,USB drive เชื่อมต่อเข้าเครื่องลงเวลาทำงานเพื่อถ่ายโอนข้อมูลเวลาทำงานพนักงาน อาจต้องบันทึกข้อมูลหลายครั้งต่อสัปดาห์ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้โหลดเข้าโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

เครื่องลงเวลาทำงานมีข้อดีอย่างไรบ้าง

  • บันทึกข้อมูลเวลาเข้า -ออกได้ถูกต้องและแม่นยำ
  • ป้องกันการสแกนแทนกัน
  • เพิ่มความปลอดภัย ใช้ควบคุมการเปิด -ปิดประตู (Access Control)
  • เก็บข้อมูลได้มากขึ้น
  • เชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้แบบ Real Time
  • รองรับการใช้งานที่หลากหลาย มีรูปแบบการสแกนหลากหลายแบบ

เช่น สแกนลายนิ้วมือ สแกนบัตร สแกนใบหน้า เป็นต้น

จากบทความจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน หรือเครื่องลงเวลาทำงาน มีความสะดวกแม่นยำและมีข้อดีต่อผู้ใช้งานมากกว่า เครื่องตอกบัตร ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบของเครื่องบันทึกเวลาพนักงานตามความเหมาะสมขององค์กร เพื่อได้รับความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน

เครดิต : https://www.mastertech.co.th

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *